ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ေမွ ်ာ္လင့္ခ်က္ တစုုံတရာ


ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ေမွ ်ာ္လင့္ခ်က္ တစုုံတရာ
(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၅