ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ျမန္မာျပည္က ေမာ်က္ေလာင္း အဲေလ ပရြက္ဆိတ္၏ သိုုင္း


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ျမန္မာျပည္က ေမာ်က္ေလာင္း အဲေလ ပရြက္ဆိတ္၏ သိုုင္း 
(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၅