ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - VOTE


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ -VOTE
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅