ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - piece of cake


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - piece of cake
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅