ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ပီတိကုုိစား အားရွိပါ၏


ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ပီတိကုုိစား အားရွိပါ၏
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၆