ခိုင္ထူး ေဂ်ေမာင္ေမာင္ ႏွစ္ေယာက္တြဲ ရိွဴးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ခိုင္ထူး ေဂ်ေမာင္ေမာင္ ႏွစ္ေယာက္တြဲ ရိွဴးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့
ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)၊ မိုးမခ။ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၆


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ယေန႔ည (၈)နာရီ၌ အဆိုေတာ္ ခိုင္ထူး ႏွင့္ ေဂ်ေမာင္ေမာင္ ႏွစ္ေယာက္တြဲ၍ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို 60 64 Two Men Show ဟု နာမည္ေပးထားၿပီး သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္၏ နာမည္ေက်ာ္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။
အဆိုေတာ္ ခိုင္ထူး အသက္ ၆၀ ျပည့္ ႏွင့္ ေဂ်ေမာင္ေမာင္ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ျပည့္ အျဖစ္ အမွတ္တရ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖပြဲလည္း ျဖစ္သျဖင့္ ထိုေခါင္းစဥ္အား ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂ်ေမာင္ေမာင္၏ သမီးျဖစ္သူ သီရိေဂ်ေမာင္ေမာင္မွလည္း ဖခင္ႏွင့္အတူတြဲဖက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။


ပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူအမ်ားစုမွာ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ သူတို႔၏ ေတးသီခ်င္းမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား ေအးေဆးစြာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ ပြဲေလးတပြဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအား DM4 မွ စီစဥ္တင္ဆက္ခဲ့သည္။