ကာတြန္း ကုိေခတ္ - ခ်ဲ႔ဘုရင္ေတြ

 
ကာတြန္း ကုိေခတ္ - ခ်ဲ႔ဘုရင္ေတြ
(မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၆