ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ - သူတုိ႔ခ်ညး္ပဲ


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ - သူတုိ႔ခ်ညး္ပဲ
(မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၆