စုိးေနာင္ (မုံရြာ) - ျငင္းဆန္ျခင္း


စုိးေနာင္ (မုံရြာ) - ျငင္းဆန္ျခင္း
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၆

ငါတို႔ဟာ
ခ်ိဳးလိုကူဖူးခဲ့
ငါတို႔ဟာ
က်ီးလိုေအာ္ဖူးခဲ့
ငါတို႔ဟာ
ခိုလိုျငီးဖူးခဲ့
ငါတို႔ဟာ
ေမ်ာက္ကဆင္းသက္လာသူေတြမဟုတ္
ငွက္ကဆင္းသက္လာသူေတြပါ ဒါဝင္
ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ခ်ိဳးျဖဴငွက္ဟာ
အေတာင္ညႇပ္ခံထားရတဲ့ ျပည္သူျဖစ္ေၾကာင္း
သက္ေသျပခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔
ငါျငင္းတယ္။

စိုးေနာင္ (မံုရြာ)