ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - စစ္အုပ္စု၏ ေဆးခါးၾကီး


ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - စစ္အုပ္စု၏ ေဆးခါးၾကီး
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၆