ကာတြန္း ေရႊလူ - ရွင္းမယ္ လင္းမယ္ကာတြန္း ေရႊလူ - ရွင္းမယ္ လင္းမယ္
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၆