ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ ပုံျပ အတၱဳပၸတၲိ စာအုပ္ထြက္ရွိ


ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ ပုံျပ အတၱဳပၸတၲိ စာအုပ္ထြက္ရွိ 
(မင္းရဲညြန္႔လိႈင္) မိုးမခ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၆

စာေရးဆရာ ေမာင္ကိုကို (အမရပူရ) ေရးသားၿပီး ကာတြန္း ဝလုံး သရုပ္ေဖာ္ပုံေရးဆြဲသည့္ ``ဟံသာ
ဝတီဦးဝင္းတင္ က်ားရဲ´´အမည္ေပးထားသည့္ ပုံျပအတၱဳပၸတၱိ စာအုပ္ ထြက္ရွိလာပါသည္ ။ လြင္ဦး
စာေပက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ အုပ္ေရ (၁၀၀၀) ကို တန္ဖိုး (၃၅၀၀/-) ျဖင့္
ထုတ္ေဝသည္။  ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္သည္ ျမန္မာစာေပ ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးတြင္ အထူးထင္ရွားသည့္သတင္းစာ
ဆရာ စာေရးဆရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးျဖစ္သည္။  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ႔သူ
တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္ ။