ကာတြန္း မုိးသက္ - သူေတြး ... ကုိယ္ေတြး ...


ကာတြန္း မုိးသက္ - သူေတြး ... ကုိယ္ေတြး ...
(မုိးမခ) မတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၆