ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - အစုိးရေဟာင္းရဲ႕ သတင္းစာအေဟာင္းေတြ ၀ယ္ဒယ္


ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - အစုိးရေဟာင္းရဲ႕ သတင္းစာအေဟာင္းေတြ ၀ယ္ဒယ္
(မုိးမခ) မတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၆