ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ကန္႔ကြက္တယ္ .. ကန္႔ကြက္တယ္


ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ကန္႔ကြက္တယ္ .. ကန္႔ကြက္တယ္
(မုိးမခ) မတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၆