ကာတြန္း ေဆြသား - ေစ်းေစာင့္နတ္ စစ္စစ္ႀကီးပါဗ်ာ


ကာတြန္း ေဆြသား - ေစ်းေစာင့္နတ္ စစ္စစ္ႀကီးပါဗ်ာ
(မုိးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၆