ေက်ာ္ဟုန္း - အေ႐းေပၚ ေၾကညာခ်က္

သရုပ္ေဖာ္ - ATH


ေက်ာ္ဟုန္း - အေ႐းေပၚ ေၾကညာခ်က္
(မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၆


စိတ္ဓါတ္ေတြကို မီး႐ိႈ ့တယ္။
ဘဝေတြကို မီး႐ိႈ ့တယ္။
ဦးေႏွာက္ေတြကို မီး႐ႈိ ့တယ္။
ယဥ္ေက်းမႈကို မီး႐ိႈ ့တယ္။
ေ႐ွးအေမြႏွစ္ေတြ မီး႐ိႈ ့တယ္။
အတိတ္ကိုလည္း မီး႐ိႈ ့တယ္။
အနာဂတ္ေတြကို မီး႐ိႈ ့တယ္။
ပစၥဳပၸန္ကို မီး႐ိႈ ့တယ္။

တို ့မီး ႐ိႈ ့မီးေပါတ့ဲ ဒီေဒသ႐ပ္ဝန္းမွာ
ျမစ္ေကာ ေခ်ာင္းေပ်ာက္
မိုးတုေတာင္ မ႐ြာႏိုင္
ေ႐မနိုင္တ့ဲ မီးသတ္သမားမ်ား
မီးေလာင္ခံေန႐ဆဲ။

ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾက
အဲ ့ဒိ မီးေတာက္ေတြၾကားမွာ

ဝံပုေလြအၿပံဳးေတြ
ေတာေၾကာင္ေသးနံ ့ေတြ
သမင္ခြာ႐ာေတြ
က်ား မ်က္လုံးေတြ
႐ိွေနတယ္။

မီးေတာက္ေတြၾကားမွာ
သဘာဝလြန္ အပူေလာင္ေနလိုက္တာမ်ား
ဝဋ္နာ ကံနာ တံဆိပ္ကပ္ခံ႐မယ့္အတိုင္း။ ။

ေက်ာ္ဟုန္း
၂၀၁၆၀၃၂၃။