ေမာင္ရဲေႏြ - လတေပါင္း ေျပာင္းတဲ့ေျမ

 
ေမာင္ရဲေႏြ (ပလိပ္) - လတေပါင္း ေျပာင္းတဲ့ေျမ
(မုိးမခ) မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၆

လတေပါင္း
အခါေျပာင္းတဲ့ ဒီေႏြ...။

အသစ္ထူးလို႔
ပုရစ္ဖူးတို႔ ေဝ....။

ဒီေျမမွာ
ႏွစ္၅၀ေက်ာ္မွ ပြင့္တဲ့ပန္း
လန္းလို႔ ဆန္းလို႔
တုိ႔ျပည္သူအမ်ား  ေပ်ာ္လို႔ေန...။

ဒီေျမ
ဒီေရ
ဒီေလ
တို႔ျပည္သူေတြ  ေအာင္ျပီေလ...။ ။


ေမာင္ရဲေႏြ (ပလိပ္)
၃၀.၃.၁၆