ကာတြန္း ေဆြသား - အဘပုိင္၊ ဦးပုိင္၊ တ႐ုတ္ပုိင္၊ ကုိယ္ပုိင္

 
ကာတြန္း ေဆြသား - အဘပုိင္၊ ဦးပုိင္၊ တ႐ုတ္ပုိင္၊ ကုိယ္ပုိင္ ....
(မုိးမခ) မတ္ ၂၊ ၂၀၁၆