ကာတြန္း ၾသဇာသီး - ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတြနဲ႔ပါ ဘုရားကာတြန္း ၾသဇာသီး - ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတြနဲ႔ပါ ဘုရား
(မုိးမခ) မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၆