ကာတြန္း ၾသဇာသီး - ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတြနဲ႔ပါ ဘုရား



ကာတြန္း ၾသဇာသီး - ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတြနဲ႔ပါ ဘုရား
(မုိးမခ) မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၆