ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - သူခုိးႀကီးလက္က လြတ္သြားၿပီကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - သူခုိးႀကီးလက္က လြတ္သြားၿပီ
(မုိးမခ) မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၆