ကဗ်ာဆရာ ေမာင္လြမ္းဏီ ၏ ေၾကးနီေမာင္း ေက်ာင္းသားေတြႏိုင္တယ္ ဓာတ္ပံုေတြေရးတဲ့ကဗ်ာမ်ား စာအုပ္သစ္ မိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္

ကဗ်ာဆရာ ေမာင္လြမ္းဏီ ၏ ေၾကးနီေမာင္း  ေက်ာင္းသားေတြႏိုင္တယ္
ဓာတ္ပံုေတြေရးတဲ့ကဗ်ာမ်ား စာအုပ္သစ္ မိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္


ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)     မိုးမခ   မတ္ ၂၉ - ၂၀၁၆   

               ကဗ်ာဆရာ ေမာင္လြမ္းဏီ ေရးသားေသာ ` ေၾကးနီေမာင္း  ေက်ာင္းသားေတြႏိုင္တယ္ ဓာတ္ပံုေတြ ေရးတဲ့ကဗ်ား ´ စာအုပ္သစ္ မိတ္ဆက္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း (ေအာက္) ရိွ ဟုမ္း မီဒီယာခန္းမတြင္ ယေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
            အဆိုပါ စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ဆရာႏိုင္သစ္နီ မွေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆရာေဇာ္သက္ေထြး၊ ဆရာေအာင္ဇင္မင္း၊      ဆရာေဆာင္း ဝင္းလတ္၊ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ႏွင့္ ဆရာေယာဟန္ေအာင္ တုိ႔မွ အမွတ္တရစကားမ်ား အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ေမာင္လြမ္းဏီ

ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ား

ေဇာ္သက္ေထြး

ေအာင္ဇင္မင္း


ေဆာင္းဝင္းလတ္
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ
ႏွင္းခါးမိုး
ေယာဟန္ေအာင္

ဗသက္ေအာင္
ေရနီ


          ဆရာကြန္စစ္ေကာင္း၊ ဆရာဗသက္ေအာင္၊ဆရာ ႏွင္းခါးမိုး၊ ဆရာေရနီ တို႔မွ ဆရာေမာင္လြမ္းဏီ ၏ ကဗ်ာမ်ားကို ရြတ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ဆရာေမာင္လြမ္းဏီက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။


          ဆရာေမာင္လြမ္းဏီ ၏ ကဗ်ာစာအုပ္ကို ဦးသက္ဦး ေတာရိုင္းႏွင္းဆီစာေပ မွ ထုတ္ေ ဝၿပီး မံုေရြးပံုႏိွပ္တိုက္တြင္ ပံုႏိွပ္ကာ တန္ဖိုး ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။