ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပေရာဂ်က္ႀကီး

 
ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပေရာဂ်က္ႀကီး
(မုိးမခ) မတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၆