ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) - ဘုရားဖူးသြားၾကမယ္

 
ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) - ဘုရားဖူးသြားၾကမယ္
(မုိးမခ) မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၆