ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ေပါင္းထားတာမ်ား ႏူးလုိ႔

 
ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ေပါင္းထားတာမ်ား ႏူးလုိ႔
(မုိးမခ) မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၆