ကာတြန္း ညီေထြး - သမ ဖုိ႔ ၀ါယမ မစုိက္ထုတ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူးကြယ္

 
ကာတြန္း ညီေထြး - သမ ဖုိ႔ ၀ါယမ မစုိက္ထုတ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူးကြယ္
(မုိးမခ) မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၆