ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - ၀ါး ......


ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - သူ ... ႏုိးသြားၿပီ ...
(မုိးမခ) မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၆