ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - finish each other's sentences


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - finish each other's sentences 
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၆