ေမာင္ေမာင္စုိး - ကိုးကန္႔ေဒသ ဖုန္ၾကားစင္းႏွင့္ MNDAA - အပိုင္း (၄)

 ေမာင္ေမာင္စုိး - ကိုးကန္႔ေဒသ ဖုန္ၾကားစင္းႏွင့္ MNDAA - အပိုင္း (၄)
(မုိးမခ) မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၆

● တေက်ာ့ျပန္ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲ
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွျပဳလုပ္ေသာစစ္ဆင္ေရးအၿပီး ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ MNDAA သည္ ကိုးကန္႔ေဒသမွ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ MNDAA အား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းနိုင္လိုက္ၿပီးဟု ဆိုၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕သည္လက္ေလွ်ာ့ စြန္႔လႊတ္မသြားၾကေပ။ MNDAA ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ေရးကို ျပန္လည္လုံးပမ္းခ့ဲၾကသည္။

MNDAA ႏွင့္စ၍ သတင္းထြက္ေပၚသည္မွာ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ မုန္းကိုး ေဖါင္းဆိုင္ မုန္းယားမုန္းေဟာင္းေဒသအရပ္သားသတင္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္ online သတင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ကမ္း၌ ကုိးကန္႔ MNDAA တပ္ဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္ေတြ႕ရွိလာရသည္။

ျမန္မာအစိုးရသတင္းတြင္ စတင္ေဖၚျပသည္ကေတာ့ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ျဖစ္သည္။ မုန္စီးနားလယ္ေဒသရွိ မုန္ေပၚေလး နမ့္ကြၽမ္းအနီးတြင္တပ္မ ၁၁ လက္ေအာက္ခံ ခမရ ၂၁၅ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ကိုးကန္႔ MNDAA တပ္မ်ားကဝိုင္းတိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕သည္ ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ကမ္းရွိ ေတာေတာင္ထူ ထပ္ေသာေဒသတြင္ လႈပ္ရွားဖြဲ႕စည္းေနပုံရသည္။ ထိုစဥ္သတင္းမ်ားအရ အင္အား ၅၀၀ ခန္႔မွ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ လႈပ္ရွားစစ္ ေၾကာင္းအား ဝိုင္းတိုက္သည္ဟုဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ကိုးကန္႔ေဒသ၌ ျပန္ေပၚလာမည္ ဟု မည္သူမွ မထင္မွတ္ထားခ့ဲေပ။

၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ဖုန္ၾကားစင္း ျပန္လာ မည့္သတင္းကို တ႐ုတ္တုိ႔ထုတ္ေဝသည့္ Glooble times တြင္ပါလာသည္။ ကိုးကန္႔ေဒသခံမ်ားအဆိုအရ ဖုန္ၾကားစင္းျပန္လာမည္ဆိုသည့္သတင္းမွာကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ပ်ံႏွံ့ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိျပီဟုဆိုရာ ၂၀၁၄ တစ္ႏွစ္လုံး ကိုးကန္႔အဖြဲ႕သည္ကိုးကန္႔ေဒသအား ထိုးေဖါက္စည္းရံုးေနပုံရသည္ဟုဆိုရေပမည္။

သုိ႔ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေဖဖဝါရီ ၉ ရက္မွစ၍ ကိုး ကန္႔ေဒသတြင္ စစ္ပြဲမ်ားျပန္လည္စတင္ျဖစ္ပြါး ေတာ့သည္။ ဤ အႀကိမ္ျပန္ဝင္လာေသာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕သည္ တပ္မဟာ ၂၁၁ ႏွင့္ တပ္မဟာ ၃၁၁ ဟူသည့္တပ္မဟာ ၂ ခု ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္ ရင္း ၈ ရင္း ပါ သည္ဟုဆိုသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအရ တပ္ရင္း ၁ ရင္းလွ်င္ အင္အား ၁၅၀ မွ ၂၀၀ ထိရွိ နိုင္ရာ စုစုေပါင္းအင္အား ၁၂၀၀ မွ ၁၆၀၀ ထိရိွနိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆးအဖြဲ႕ ေထာက္ပို႔ဆက္သြယ္ေရး စသည့္စစ္လက္ရံုးအဖြဲ႕မ်ားပါ ေပါင္းပါက အင္အား ၁၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ ၾကားရွိနိုင္သည္ဟု ဆိုရမည္။

၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၅ ထိ ၆ ႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္ယူ၍ စုဖြဲ႕ေလ့က်င့္ထားပုံရသည္။ စုဖြဲ႕ေလ့က်င့္သည္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ေန ရာတြင္ျပဳလုပ္သည္ကို တရားဝင္ေဖၚထုတ္ျခင္းမရွိသက့ဲသုိ႔ ဝ ႏွင့္ မိုင္းလားတုိ႔ကလည္း သူတုိ႔နယ္ေျမတြင္မဟုတ္သက့ဲသုိ႔ သူတုိ႔ပ့ံပိုးကူျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆိုခ့ဲၾကသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ယခုတၾကိမ္ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕စုစည္းဖြဲ႕စည္းသည့္အင္အားမွာ လွည့္ပတ္စစ္ကစားနိုင္သည့္အင္အားျဖစ္ေပရာ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း ၄ လခန္႔ တိုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ားစြာျဖစ္ခ့ဲသည္။ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕သည္ လက္နက္ငယ္မ်ဳိးစုံတပ္ဆင္နိုင္ေသာ္လည္း လက္နက္ႀကီးတပ္ဆင္နိုင္ပုံမရေပ။ ၎တုိ႔သုံးစြဲသည့္လက္နက္မ်ားတြင္ ၆၀ မမ ေမာ္တာႏွင့္ ၄၀ မမ ပုခုံးထမ္း ေလာင္ခ်ာတုိ႔သာ အႀကီးဆုံးျဖစ္ပုံရသည္။

ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ႏင့္အတူ TNLA ႏွင့္ AA တုိ႔မွ အင္အားအခ်ဳိ႕ပါဝင္ကူညီတိုက္ခိုက္သည္ဟုဆုိ ုသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္မွလည္း အင္အား တစထက္ တစ တိုးျဖည့္သည္။ ၂၀၁၅ ေမလကုန္ တိုက္ပြဲမ်ားျငိမ္သြားသည့္အခ်ိန္ထိ တပ္ရင္း ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ ကိုးကန္႔ စစ္ဆင္ေရးတြင္ပါဝင္ခ့ဲသည္။ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမသည္ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း၌ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုးကန္႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သံလြင္အေနာက္ျခမ္း၌ပါ တပ္မ်ား ျဖန္႔ခြဲလႈပ္ရွားၾကသည္။

ကိုးကန္႔အဖြဲ႕၏ အမ်ဳိးသားေရးအလံလႊင့္၍ စည္း႐ံုးမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ပုံရသည္။ ကိုးကန္႔ MNDAA တပ္မ်ားဝင္ေရာက္ လာျခင္းကို ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ၾကိဳတင္သတင္းရပုံ မရေခ်။ ထို႔ျပင္ BGF ရင္း ၁၀၀၆ မွ အင္အားမ်ားလည္း ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိဘဲ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ႏွွင့္ ပူးေပါင္းသြားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၅ ေဖဖဝါရီလမွ ေမလအထိ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ေျခလ်င္ ေျချမန္တပ္ရင္းေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္အျပင္ လက္နက္ႀကီးတပ္ရင္းမ်ား ေလေၾကာင္းပစ္ကူတုိ႔အျပင္ တပ္မလိုက္ ေလေၾကာင္းခ်ီ၍ စစ္အင္အား ျဖည့္တင္း ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အေနႏွင့္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ေလာက္ကိုင္ ကုန္းၾကမ္းတဝိုက္အထိ ထိုးေဖါက္လႈပ္ရွားနိုင္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ ပိုင္း ျမန္မာစစ္ဖက္မွ စစ္အင္အားျဖည့္တင္း၍ စစ္ဆင္လာသည့္အခါတ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔ေဒသနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ျမင့္မား ေသာေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ခံစစ္ယူ၍ တိုက္ခိုက္ခ့ဲၾကသည္။ ေလာက္ကိုင္ ကုန္းၾကမ္းကားလမ္းေပၚရိွ ၁၈ မိုင္ လုန္ထန္ ေတာင္ေၾကာ ပိြဳင့္၂၀၂၂ ေတာင္ေၾကာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခ့ဲသည္။

၂၀၁၅ ေမလထဲတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားစဲသြားသည္။ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားလည္း ျမန္မာစစ္ဖက္မွ တပ္မ်ား အျပည့္ျဖည့္ထားေသာ ေလာက္ကိုင္အထိ မထိုးေဖါက္နိုင္ေတာ့ေပ။ ျမန္မာစစ္ဖက္မွလည္း နယ္စပ္တေၾကာ ျမင့္မားေသာေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ခံစစ္ယူထားေသာ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားတိုက္ခိုက္ရန္ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူ ေလေၾကာင္းပစ္ကူရန္ အခက္အခဲရွိသြားသည္။

ျပႆနာမွာ ေကြ႕ေကာက္တြန္႔လိမ္ေနေသာ နယ္စပ္တေၾကာ၌ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား ေလယဥ္မွက်ဲေသာ ဗံုးမ်ား တ႐ုတ္ပိုင္နက္ထဲက်သည္ဟူ၍ မၾကာခဏ သံတမန္ေရး အျငင္းပြားမႈျဖစ္ခ့ဲသည္။ တႀကိမ္တြင္မူ တ႐ုတ္ျပည္ လင္ စန္းခရိုင္တြင္းရွိ တ႐ုတ္အရပ္သား ၅ ဦးေသ၍ ၉ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္။ ၎အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ ေနာက္ဆံုး ေမလထဲတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရမွ နယ္စပ္တေလ်ာက္ ေလယဥ္ပ်ံသန္းမႈပိတ္ပင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုနယ္စပ္တြင္ က်ည္အစစ္ႏွင့္စစ္ေလ့က်င့္ေရး မ်ားကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုေၾကျငာလိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ထိုးစစ္မ်ားေရာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားပါ အရွိန္ေလ်ာ့က်သြားေတာ့သည္။

စစ္ပြဲအက်အဆုံးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အတိအက်မေၾကျငာၾကေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ေၾကျငာခ်က္မ်ား ေျမ ျပင္သတင္းမ်ားအရ က်ဆုံးဒဏ္ရာရ ရာအခ်ဳိ႕ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။

စစ္ပြဲအတြင္း အရပ္သားဒုကၡသည္ဦးေရ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိရွိလာၿပီး ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ လား႐ႈိးဖက္သုိ႔ေျပး လာၿပီး ေဒသခံအမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသုိ႔ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားက်န္ရစ္ခ့ဲေသာ ေနအိမ္အမ်ား အျပား ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး အိမ္တြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးမႈရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ကြန္လုံျပည္သူလႊတ္ေတာ္အမတ္၏ေျပာၾကား ခ်က္ႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ား၏သတင္းမ်ားအရ အရပ္သား ၁၀၀ခန္႔ေသဆုံးမႈရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ၾကံခင္း ဧကေလးေသာင္း ခန္႔ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည္ဟုဆိုသည္။ အရပ္သားမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ႀကီးမားသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ထိုစစ္ပြဲအတြင္း ျမန္မာစစ္ဖက္၏ စစ္အသုံးစားရိတ္မွာ ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္အတည္ျပဳျခင္းမရွိပါ။ အလားတူ လူေထာင္ခ်ီသည့္ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕၏ စစ္အသုံးစားရိတ္မွာလည္း နည္း လွမည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္ဖက္အေနႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း၍ မရခ့ဲသက့ဲ့သုိ႔ ကိုးကန္႔ အဖြဲ႕အေနႏွင့္လည္း ေလာက္ကိုင္ ကုန္ၾကမ္းေဒသမ်ားအား ျပန္မရနိုင္ဘဲ နယ္စပ္ေဒသရွိေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ေျခကုပ္ယူ ျခင္း၊ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ကမ္းရွိ ေတာေတာင္ထူထပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ လွည့္လည္လႈပ္ရွားသည့္အဆင့္သာ ရရွိခ့ဲ သည္။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အေနႏွင့္မူ ေျခကုပ္တေနရာရရွိခ့ဲၿပီး ကိုးကန္႔ေဒသ၌ ထိုးဝင္ေနေသာ ဆူးတေခ်ာင္းအျဖစ္ အသ္ိအမွတ္ျပဳခံရသည့္အဆင့္ေရာက္ရွိသြားေတာ့သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
Photo Credit : Reuters