ထက္ေခါင္လင္း/Myanmar Now - ဝန္ႀကီးဌာနအမည္မ်ား NLD အဆုိျပဳ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဌာန ပါဝင္


အဂၤါေန႔က ေတြ႔ရေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္းတစ္ခု (ဓာတ္ပံု - ေဝယံမိုး)


ထက္ေခါင္လင္း/Myanmar Now - ဝန္ႀကီးဌာနအမည္မ်ား NLD အဆုိျပဳ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဌာန ပါဝင္ 

(Myanmar NOW) မိုးမခ၊ မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၆

ရန္ကုန္ (Myanmar Now) - သမၼတသစ္ျဖစ္လာမည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ဦးထင္ေက်ာ္ ေပးပို႔သည့္ အစုိးရအဖဲြ႔သစ္၏ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု အမည္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ရာ ဌာနအမ်ားအျပား ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းမည့္အေနအထားကို ေတြ႔ရသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ရိွေသာ ၀န္ႀကီးဌာန အေရအတြက္ထက္ ၁၅ ခု ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲအျပန္အသတ္အႏိုင္ရရိွသြားၿပီးေနာက္ အစုိးရအဖဲြ႔သစ္ကုိ ပုိမုိက်စ္လ်စ္စြာ ဖဲြ႔စည္းမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ NLD က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ စာရင္းတြင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ သမဝါယမ၊ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန စသည့္ လက္ရိွ ဝန္ႀကီးဌာန အမည္မ်ား ပါဝင္ျခင္း မရိွေပ။ ထုိဌာနမ်ားကုိ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ထားရိွမည္ကုိလည္း မသိရေသးေပ။

ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်စဥ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျဖဳတ္မည္မဟုတ္ဟု NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီဇင္ဘာလလယ္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အစုိးရအဖဲြ႔မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွသည့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနအမည္ကုိလည္း စာရင္းတြင္ ေတြ႔ရသည္။ မၾကာေသးခင္အေတာအတြင္း NLD ေရြးခ်ယ္သည့္ ဒုသမၼတေလာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ စသည့္ ထိပ္တန္းရာထူးေနရာတုိ႔အတြက္ ကမ္းလွမ္းခံရသည္မွာ ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အစုိးရအဖဲြ႔သစ္အတြင္း အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၂ ခုတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းေပးပုိ႔သူကုိသာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ထားရမည့္ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ စသည့္ ဌာန ၃ ခုလည္း ပါဝင္သည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုျပဳခ်က္တြင္ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ ၁၈ ဦးဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ မည္သူတုိ႔ကုိ ဝန္ႀကီးတာဝန္ေပးမည္ဟု NLD က ေၾကညာျခင္း မရိွေသးေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး RFA အသံလႊင့္ဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္းတြင္ အစုိးရအဖဲြ႔တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၊ တျခားပါတီမ်ားမွ သင့္ေတာ္သူမ်ား ပါဝင္မည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

NLD အစုိးရအဖဲြ႔သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ၅ ႏွစ္တာ စတင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္သည္။