ေဆာင္းခူးလက္ - အာကာသလမ္း


ေဆာင္းခူးလက္ - အာကာသလမ္း
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၇၊ ၂၀၁၆

ေတာနဲ႔ေတာင္မွာ ၿငိေနသမွ်
အာကာသလမ္းကို မေမွ်ာ္နဲ႔
ေနလို လလို
တိမ္နဲ႔ၿမိဳ႕ေတြ လြတ္ေအာင္သြား
အာကာသလမ္းသားမ်ား ။   ။

ေဆာင္းခူးလက္