ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ဖြဲ႔စည္းပုုံနဲ႔ သူတိုု႔ပုုံ


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ဖြဲ႔စည္းပုုံနဲ႔ သူတိုု႔ပုုံ
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၈၊ ၂၀၁၆