ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - အရပ္သားအစုိးရ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံပြဲ


 ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - အရပ္သားအစုိးရ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံပြဲ
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၆