ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ေသးေသးေလးနဲ႔ စၾကည့္မယ္ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ေသးေသးေလးနဲ႔ စၾကည့္မယ္
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၁၆