ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - ဘာလုပ္ရမွာလဲ ဆရာ


ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - ဘာလုပ္ရမွာလဲ ဆရာ
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၁၆