ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ဒီတခါေတာ့ ေက်းဇူးတင္လိုက္မယ္

 
ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ဒီတခါေတာ့ ေက်းဇူးတင္လိုက္မယ္
(မိုးမခ) ဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၁၆