ကာတြန္း ဘီရုမာ - မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေတြ ေသာင္းက်န္းကုန္လို႔ပါ

 
ကာတြန္း ဘီရုမာ - မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေတြ ေသာင္းက်န္းကုန္လို႔ပါ
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၁၆