ေစာေ၀ - သမၼတၾကီး

Illustration - Than Htay Maung


ေစာေ၀ - သမၼတၾကီး

(မိုုးမခ) ဧျပီ ၄၊ ၂၀၁၆

သမၼတၾကီး

လူတိုင္း ေတာင့္တဆုုေတာင္းျပီး

မရတဲ့ေျမမွာ

လူတိုုင္းနဲ႔ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား

လိုုအပ္ခ်က္တိုုင္း

ကၽြန္လိုု အလုုပ္ေကၽြးျပဳမယ့္

သမၼတၾကီး။
သမၼတၾကီး

၁၉၆၂ ခုုထဲက မၾကိဳဆိုုစဖူး

လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊

အဆင့္အတန္း အားလုုံးပါ၀င္လာ

အံ့ၾသျခင္းကိုု ၾကည္ႏူးမႈက ၀ါးမ်ိဳ

တေယာက္ထဲလား၊ မဟုုတ္ပါ

တႏိုုင္ငံလုုံး

သမၼတၾကီး။
သမၼတၾကီး

လူငါးဆယ့္တသန္းထဲက

စစ္သား သုုံးသိန္းေက်ာက္ ႏႈတ္လိုုက္ဦး

ကေလး လူလတ္ လူၾကီး က်ားမ

အရပ္သားမ်ားရဲ့ အာသီသ

အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေရြးတဲ့

သမၼတၾကီး။
သမၼတၾကီး

ကမၻာေပၚမွာ သမၼတေတြက အမ်ားၾကီး

လူမ်ားစြာကိုု ေဖးမႏိုုင္တာ

ငါ့အေရးထက္ ျပည္သူေတြရဲ့ အေရးက

ပိုုျပီး အေရးၾကီးတယ္ဆိုုတဲ့ သမၼတ

အဲလိုု သမၼတက

ခုုထိ ကမာၻေပၚမွာ နည္းနည္းေလး

နည္းနည္းေလးထဲမွာ

ႏိုင္ငံေပၚ ေစတနာမ်ားတဲ့

သမၼတျဖစ္ေစခ်င္ၾကတာ

သမၼတၾကီး။
သမၼတၾကီး

လြတ္လပ္ လုုံျခဳံ ျငိမ္းခ်မ္း

က်န္းမာ ခ်မ္းသာတဲ့

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖိုု႔

အားလုုံးရဲ့ အိပ္မက္ေတြ

လက္ေတြ႔အမွန္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖိုု႔

တရားဥပေဒစုုိးမိုုးဖိုု႔

အဂတိတိုုက္ဖ်က္ဖိုု႔

လက္နက္ကိုုင္ေတြ မင္းမူျပီး

မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုုင္းျပည္အျဖစ္က ႏုုတ္ထြက္ဖိုု႔

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုု ေရးသား

ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ကိုု

လူတိုုင္းအညီအမွ် ရဖိုု႔

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လုုံး၀ မရွိဖိုု႔

ဒီမိုုကေရစီပညာေရး

ကမာၻန႔ဲ အမွီျဖစ္ဖိုု႔

စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပဖိုု႔

သမၼတၾကီးကိုု သမၼတမ်ားရဲ့ စံျပသမၼတအျဖစ္

ဒီတိုုင္းသူျပည္သားေတြရဲ့

ႏွလုုံးသားနဲ႔ ေရြးပါတယ္

သမၼတၾကီး။
သမၼတၾကီး

သမၼတ ဘယ္ကလာသလဲ

ငါးဆယ့္ေလးႏွစ္ လုုံး စစ္တပ္က လာတယ္

၂၀၁၆ ေအပရယ္ဖူးမွာ

အာဏာရွင္ေတြ ရူးသြားေအာင္

ျပည္သူေတြ အားထုုတ္သတၱိျပခဲ့ၾက။
အရပ္သားစစ္စစ္ သမၼတၾကီး

သမၼတၾကီး ဘယ္က လာသလဲ

သမၼတၾကီး ကဗ်ာက လာတယ္

သမၼတၾကီး ကဗ်ာက လာတယ္

သမၼတၾကီး ကဗ်ာက လာတယ္

သမၼတၾကီး။
ကမာၻၾကီးေရ …

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုု ေဖာ္ေဆာင္ဖိုု႔

သတၱိ လုုံ႔လ ၀ီရိယ ေစတနာ

သမၼတၾကီးကိုု ၀ိုုင္းရံလိုု႔

အိပ္မက္ေတြကိုု လက္ေတြ႔အလုုပ္ေတြနဲ႔

အနာဂတ္ဆီ လွမ္းၾကမယ္။

အားလုုံးရြတ္ၾကည့္ မဂၤလာရွိတဲ့ ကဗ်ာ။

သမၼတၾကီး ကဗ်ာက လာတယ္

သမၼတၾကီး ကဗ်ာက လာတယ္

သမၼတၾကီး သေျပညိဳ က လာတယ္။

ေစာေ၀ (၁၊၄၊ ၂၀၁၆)