ေမာင္ေမာင္စုိး - ျမစ္ဆုံျပႆနာ - အပ္ိုင္း (၄)

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ျမစ္ဆုံအနီးျမင္ကြင္း (Photo : Internationl rivers network)

ေမာင္ေမာင္စုိး - ျမစ္ဆုံျပႆနာ - အပ္ိုင္း (၄)
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၃၊ ၂၀၁၆

● ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္တန္႔ျခင္း
၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအား သူ၏ သမတသက္တမ္းအတြင္း ရပ္တန္႔လိုက္ေၾကာင္း သမတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ေၾကျငာခ့ဲသည္။ ဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ၎တုိ႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တာဝန္မယူရဲသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု CPI ယူနန္ ဒုဥကၠဌ Cao Junhua က ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးသပ္မ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ဦးသိန္းစိန္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း သည္ လူထု၏ဆန္႔က်င္မႈ၊ မီဒီယာမ်ား၏ေထာက္ျပမႈကို အေလးထားစဥ္းစားခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ လူထု မည္မွ် ဆန္႔က်င္သည္ျဖစ္ေစ လက္ပေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ ဆက္လုပ္ျခင္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကို လူထုႏွင့္ ေသြးေျမက် အဓိက႐ုဏ္းမ်ားပင္ ရင္ဆိုင္ျပီးလုပ္ေလ့ရွိရာ လူထုဆန္႔က်င္မႈသက္သက္ေၾကာင့္ မျဖစ္နိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဥိီးသိန္း စိန္အစိုးရအထိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုအားမ်က္ႏွာမူခ်ျပ ေလ့မရွိရာ လူထုဆန္႔က်င္မႈသက္သက္ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းႀကီး ရပ္တန္႔ထားသည္ဟု ယူဆဘြယ္မရွိေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္တန့္လိုက္ျခင္းသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ အျခားမည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားရွိသနည္းဟု စဥ္းစားဘြယ္ျဖစ္သည္။ နဝတ/နအဖ ေခတ္ကာလတေလ်ာက္ အေနာက္တိုင္း ၏ပိတ္ဆို႔ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအဖို႔ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းရန္ ရည္ရြယ္ျပီး တ႐ုတ္ႏွင့္လုပ္ ေနေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ဆိုင္းငံ့၍ အေနာက္ကို မ်က္စပစ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္သည္ဟု ယူဆဘြယ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအေရးေၾကာင့္ေလာ အမ်ိဳးမ်ိဳး စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ စဥ္းစားဖြယ္ရာမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာတုိ႔ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ျမစ္ဆံုစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုင္ လူထုၾကားသုိ႔ ခ်ျပနိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ၎စာခ်ဳပ္တြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သနည္းဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၄/၂၀၁၅ ဝန္းက်င္ CPI တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္တန္႔ျခင္းအတြက္ CPI အေနႏွင့္ တရားစြဲဆိုသြားမည္ ဟုေျပာသည့္အခ်ိန္တြင္ သမတရံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴးးဦးေဇာ္ေဌးက နိုင္ငံတကာတရားဥပေဒအတိုင္း တုန္႔ျပန္ရင္ဆိုင္သြားရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ေတာ့ CPI မွ မည္သည့္တုန့္ျပန္မႈမွ မေတြ႕ရေတာ့ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ေကာင္းသည္မွာ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ဦးသိန္းစိန္ ရပ္တန္႔နိုင္ျခင္းမွာ စာခ်ဳပ္ပါ မည္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ပါနည္း။ မည္သုိ႔ေသာအခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ရပ္ဆိုင္း၍သြားပါသနည္း ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ပါမည္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ ဦးသိန္းစိန္၏ ရပ္တန္႔မႈကို လက္ခံလိုက္ ရသနည္းဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္စြာ ဆက္ဆံေနခ့ဲေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမွမျပဳလုပ္ဘဲ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ သည္ဆိုသည္မွာလည္း အ့ံအားသင့္ဘြယ္ဟု ဆိုရေပမည္။

နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အစျပဳထားေသာ အဆိုပါျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအား ေဘာင္းဘီခြၽတ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္နိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာလည္း မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ဟုဆိုရမည္။

● ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ NLD အစိုးရသစ္
NLD အစိုးရသစ္အတြက္ေတာ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ မလြဲမေရွာင္သာေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥတခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကပ္ အတည္းတခုေတာ့ ျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္အား လူထုအားခ်ျပျပီး လူထုအဆုံးအျဖတ္ရယူသြားမည့္ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကတိျပဳထားေပသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းအဆိုးကို လူထုအေန ႏွင့္ သုံးသပ္နိုင္ဘြယ္ရွိသည္။

တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အျပီးအျပတ္အေျဖတခုရရန္ ႀကိဳးစားသြား ဖြယ္ရွိသည္။ အစိုးရသစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမယူေသးမ္ီပင္ တ႐ုတ္သံအမတ္က ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအတြက္ ေလာေဆာ္ေန သည္ကို ၾကားေနရျပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကိီးမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္ မွ လက္စသတ္ရန္ၾကိဳးစားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဤျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ တ႐ုတ္တုိ႔အတြက္ေဖၚမျပနိုင္ေသာ အၾကပ္အတည္းရွိပုံရၿပီး အရပ္သားအစိုးရအတြက္ အၾကပ္အတည္းရွိဖြယ္ရာ မျမင္ရေပ။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔အဖို႔လည္း ၎စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာကုန္က်ထားသည္လည္းအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္း ၂၀၁၄ ပတ္ဝန္းက်င္က CPI အရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ခန္႔ရွိျပီဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ယူနန္ျပည္နယ္ ခြင္းမင္ၿမိဳ႕ရွိ CPI ရံုးတြင္ ျမန္မာသတင္းမားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ CPI ယူနန္၏ ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ Cao Junhua က ျမစ္ဆုံစီမံ ကိန္းတြင္ကုန္က်ခ့ဲသည့္ေငြမွာ တ႐ုတ္ေငြ 7.2 ARMB ဘီလီလ်ံခန္႔ ရွိျပီဆိုပါသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ ခန္႔ ဟုဆိုရပါမည္။

တ႐ုတ္ CPI ၏ ကုန္က်ေငြမ်ားမွာ ...
၁။ ျမစ္ဆုံ၊  ခ်ီေဗြ၊ လာဆာေခၚ မလိယန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ၃ ခုတြင္ ေျမသားတိုင္းထြာစမ္းသပ္ျခင္း။ ေရစီး ေရလာ တိုင္းထြာျခင္း။

၂။ ဆည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ ၇ ေနရာတြင္ EIA သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း။

၃။ ေမချမစ္အတြင္း စီးဝင္သည့္ ခ်ီေဗြေခ်ာင္းေပၚ (ခ်ီေဗြ ၿမိဳ႕အနီး) ၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုတခု ေဆာက္လုပ္ျခင္း။ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလတြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးသည္။

၄။ ဆည္ေၾကာင့္ ေရျမဳပ္ဧရိယာတြင္းက်ေရာက္ေသာ ရြာမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းစားရိတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား။

၅။ အေထြေထြတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ကုန္က်ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ CPI ၏ ေဖၚျပခ်က္သာျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ CPI ယူနန္ ဒုဥကၠဌ၏အဆိုအရ စီမံကိန္းရပ္တန္႔လိုက္၍ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ဆုံး႐ႈံးခ့ဲျပီး ႏွစ္စဥ္လည္း ဆံုး႐ႈံးေန သည္ ဟုဆိုပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လုပ္ငန္းတခုရပ္ဆိုင္းခံထားရ၍ ေငြေၾကး အရဆုံး႐ႈံးမႈရွိမည္ကေတာ့ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးအျပင္ CPI အေနႏွင့္ စီမံကိန္း ရာထားခ်က္မ်ားပ်က္ျပယ္ ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပီးဆံုးခ်ိန္ႏွင့္ကိုက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ မ်ားလည္း ပ်က္ျပယ္ခ့ဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း တန္ဖရဲရြာအပါ ေျပာင္းေရႊ႕ခံထားရေသာ ေက်းရြာအမ်ားအျပားမွာလည္း မိမိဇာတိ ေဒသသုိ႔ ျပန္လည္းမရ။ စီမံကိန္းမွာလည္း မျပီးမျပတ္ျဖစ္ေနရာ အေျဖတခုထြက္ရန္ ျပတ္သားသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

ဧရာ၀တီႏွင့္ ရွင္သန္ၾကသူမ်ား (Photo : The Gerdian)

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္အေျခစိုက္ STIMSON သုေတသနဌာနမွ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးသုေတသီ ယြင္ဆြန္ Yun Sun ၏အဆိုအရ တ႐ုတ္တုိ႔က အစိုးရသစ္အား ျမစ္ဆုံကိစၥအား တြန္းအားေပးေနျခင္းသည္ NLD အစိုး ရသစ္အား စူးစမ္းေလ့လာေနျခင္းျဖစ္ျပီး မျဖစ္နိုင္ပါက တ႐ုတ္ေနာက္ဆုတ္သြားမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထို သုိ႔ တ႐ုတ္တုိ႔ေနာက္ဆုတ္ေပးရပါက ထိုက္သင့္ေသာေလ်ာ္ေၾကးကို ျမန္မာတုိ႔ေပးရလိမ့္မည္ဟု ယြန္ဆြန္က ဆိုပါသည္။

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမန္မာသတင္းသမားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ CPI ၏ဒုဥကၠဌ Cao Junhua ၏ေျပာၾကားခ်က္ အရ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းတြင္ မျဖစ္မေန တြယ္ကပ္ေနမည္မဟုတ္ေၾကာင္း "သစ္ပင္တပင္ေအာက္တြင္ ခ်ည္ ၍ အေသခံမည္မဟုတ္" ဆိုသည့္ တ႐ုတ္စကားပုံကိုကိုးကား၍ ဆိုခ့ဲသည္။ CPI အေနႏွင့္ လက္ရွိတြင္ အျခားနိုင္ငံမ်ား၌ ေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနရာ ၄၀၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ထြက္ရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင့္၎ CPI အေနႏွင့္၎ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအား မျဖစ္မေန တြယ္ကပ္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုသည့္သ ေဘာထက္ ျပီးျပီးျပတ္ျပတ္ျဖစ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုကို ရယူလိုပုံရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

● ေလ်ာ္ေၾကး
အကယ္၍သာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိုရပ္ဆိုင္းပါက ေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာသည္ ေရွာင္လႊဲ၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္တုိ႔စိုက္ထုတ္ ကုန္က်ခ့ဲသည္မ်ား စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္း၍ နစ္နာခ့ဲသည္မ်ားသည္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္လာ ေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ CPI အေနႏွင့္ ယခင္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္သေဘာတူညီမႈရယူေဆာင္ရြက္ ကုန္က်ခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိျမန္မာျပည္အစိုးရအဖို႔ ေရွာင္လႊဲ၍ရသည့္ကိစၥမဟုတ္ေပ။

အခ်ဳိ႕ တက္ႂကြ၍ တတ္နိုင္သူအခ်ဳိ႕ကေတာ့ တဦးခ်င္း ပုဂၢလိကပိုင္ေငြေၾကးကို စိုက္ထုတ္ေပးေလ်ာ္မည္ဟုဆိုသည္။ မည္ သုိ႔ ေလ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္၏ နိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ေလ်ာ္ရမည္သာျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနေသာ တိုင္းျပည္တခုအဖို႔ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီေလ်ာ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ လြယ္ ကူလွသည္မဟုတ္ေပ။ တိုင္းျပည္ ဘက္စုံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနသည့္ကာလတေလ်ာက္ ထိုသုိ႔ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ သင့္ေတာ္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။

အခ်ဳိ႕ဆိုေနသကဲ့ စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ တ႐ုတ္ CPI အား ျပန္လည္တရားစြဲဆိုေရးဆိုသည္ မွာလည္း ျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ မိမိထင္ရာလုပ္ခ့ဲသည္ဟု မည္သုိ႔ပင္စြပ္စြဲေသာ္လည္း တ႐ုတ္တုိ႔လုပ္ သမွ်သည္ ယခင္ျမန္မာအစိုးရမ်ား သေဘာတူခ့ဲသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔အားတရားစြဲသည္ဆိုသည္ထက္ ကိုယ္ေပါင္ကိုယ္ လွန္ေထာင္းစရာသာ ရွိေပသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ဆိုသကဲ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွ ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ားအား ကားႀကီးကားငယ္ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သယ္သြားသည္ဟူ၍ စြပ္စြဲသည့္ကိစၥမွာ အားလုံးလက္ခံနိုင္သည့္ဆိုရလွ်င္ တရားရံုးမ်ားက လက္ခံနိုင္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လုံ စြာ ေဖၚျပနိုင္မွျဖစ္ေပမည္။ သာမန္စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုယူ၍ အခိုင္အမာ အလုပ္လုပ္၍ မရေပ။ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိသည္ဆိုပါက ေကာင္းေလစြဟုဆိုနိုင္ေပလိမ့္မည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ အာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕မွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းရာနွင့္ခ်ီ၍ အဂတိ လိုက္စားမႈရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အခ်က္အလက္ အခိုင္အမာေဖၚထုတ္ရရွိနိုင္ပါက CPI ကုမၸဏီကို အမည္ပ်က္စာရင္း Black list ပင္သြင္း၍ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ အဂတိလိုက္စားခ့ဲသည့္ ယခင္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေဖၚထုတ္အေရးယူဖို႔ဆိုသည္မွာ ေၾကာင္ကို ခ်ဴဆြဲရန္စဥ္းစားသည့္ ႂကြက္တသိုက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေခ်ေပ လိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယခင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားလက္ထက္က အဂတိလိုက္စားသည္မ်ားကို ေဖၚထုတ္အေရးယူ မည္ဆိုသည္မွာ အိပ္မက္ထဲတြင္ေတာင္ ထည့္မက္၍ မရေသးေပ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအားတရားနည္းလမ္းက်စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳသည့္ တ႐ုတ္တို့အားတရားစြဲမည္ဆိုျခင္း ျမစ္ဆုံမွ တ႐ုတ္တုိ႔ ကားႀကီးကားငယ္ႏွင့္ သယ္သြားသည့္ သယံဇာတမ်ားရွိသည္ဆိုျခင္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရွိသည္ဆိုျခင္း စသည့္ စသည့္ ကိစၥမ်ားသည္ အခိုင္အမာသက္ေသအေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား မရွိဘဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ မရနိုင္ေပ။ ဤကိစၥသည္ ႏွစ္နိုင္ငံ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၨျဖစ္ေပရာ ေထာက္ျပ လိုသည့္အခ်က္အလက္အားလုံးသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပတရားရံုးအားလုံးက လက္သင့္ခံနိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အ ေထာက္အထားျပည့္စုံရန္လိုအပ္သည္။ သာမန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္၍မရေပ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အျခား အခိုင္အမာအမွီျပဳစရာမရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ပါက ျမစ္ဆုံကိစၥဆက္လက္ေျဖ ရွင္းရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုသည္ႏွင့္ ေျဖရွင္းမည္ေလာ အျခားအက်ိဳးေၾကာင့္သင့္၍ ေျဖရွင္းမည္ေလာဟူ၍သာ က်န္ေပေတာ့ သည္။ မိမိတစ္ဦးခ်င္းအျမင္အရေျပာလ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတ၍ ကမၻာ့အလယ္တြင္ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက ေအာက္ဆုံးေရာက္ ေနသည့္ တိုင္းျပည္တျပည္အဖို႔ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုသည္မွာ အလြယ္တကူေရြးသင့္သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသုိ႔ေပေလ်ာ္ရမည့္ ေငြေၾကးသည္ တိုင္းျပည္၏ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ျဖင့္ ေပးေလ်ာ္ရမည့္ေငြေၾကးျဖစ္သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ေစလိုသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စုိး)

မွတ္ခ်က္။ ။ ျမစ္ဆုံျပႆနာေဆာင္းပါးအား Chronicles of Maung Maung Soe page တြင္လည္း ေဖၚျပပါမည္။