သိဂၤါလိႈင္ - ခ်ဳိးျဖဴငွက္ကူသံကုိၾကားခ်င္တဲ့ အျပာ -သိဂၤါလိႈင္ - ခ်ဳိးျဖဴငွက္ကူသံကုိၾကားခ်င္တဲ့ အျပာ -
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၁၆


ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေရာင္ျဖစ္ေပမယ့္
အာဏာရူးေတြေၾကာင့္ အျပာဟာ
သံတိုင္းၾကားက အျပာ ျဖစ္ခဲ့
ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ေတြက ႏိုးဆြ
နိုင္က်ဥ္းေတြ မလြတ္လပ္သမွ်
သႏၷိ႒ာန္ခ် ဝတ္ဆင္ခဲ့တဲ့အျပာ
အျပာဝတ္နဲ႔ေသသည္အထိ မခၽြတ္သြားရတ့ဲအျပာ
အခ်ိန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ခ်ေကၽြးလို႔
ဒီအျပာရဲ႕အဓိပၸာယ္ ၿပီးျပည့္စံုမွာလဲ
ဘဝေတြပဲ မ်က္ကလူဆံျပာျဖစ္ေနခဲ့ရ
အျပာဆိုတဲ့အတိုင္း ျပည္သူေတြ မြဲျပာက်လို႔
ျပာနွမ္းေနတဲ့ ဘဝမ်ားအတြက္
သံမဏိစိတ္နဲ႔ မားမားရပ္ေနခဲ့တဲ့အျပာ
အျပာဟာ ျဖဴစင္ျခင္းစိတ္ေတြနဲ႔
ေကာင္းကင္ႀကီးလို ျမန္မာျပည္ကို ကာကြယ္ေပးေနတယ္
အျပာဟာ လက္သီးကိုဆုပ္ေနတုန္း
အျပာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္တုန္း
အျပာဟာ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေရွ႕ရႈတုန္း
အျပာဟာ ျပည္သူေတြကို ယံုၾကည္ခဲ့
အျပာဟာ ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္ခဲ့
အျပာဟာ အာဏာရွင္ကိုရႈတ္ခ်ခဲ့
အျပာဟာ ေခတ္ေရွ႕ေျပး တပ္ဦးကေန ေတာ္လွန္းေရးအလံကိုင္ခဲ့တယ္
အျပာဟာ ရိုးသာစိတ္နဲ႔ ကမၻာကိုအမွန္ေတြခ်ျပခဲ့
အျပာဟာ နယ္ျခားကင္မဲ့ေနခဲ့တယ္
အျပာဟာ အရာရာစာနာစိတ္နဲ႔အမွန္သိေအာင္အလင္းေဆာင္လို႔
ဘဝတခုလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအတြက္ ပံုေအာခဲ့တယ္
အခုေတာ့
သူ႔ဘဝ က ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့လို႔
သူဟာ သူ႔ဘဝအတြက္ အျပာေရာင္ဟာ
အႏၱိမဓာတ္ ကိန္းဝပ္ေနခဲ့
ဒီလိုနဲ႔
အျပာဟာ အျပာေရာင္ၾကယ္တပြင့္အျဖစ္
ေကာင္းကင္ျပာမွာ ထြန္းလင္းခဲ့တယ္……။

သိဂၤါလိႈင္