ကာတြန္း ေတာ္ေတာ္တည္ - ျခေခတ္ ေရာက္ျပိ


ကာတြန္း ေတာ္ေတာ္တည္ - ျခေခတ္ ေရာက္ျပိ
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၈၊ ၂၀၁၆