ေမာင္ထိန္လင္း(ၿမိဳ႕သာ) - စစ္
ေမာင္ထိန္လင္း(ၿမိဳ႕သာ) - စစ္ 
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၁၆

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေရေတာင္ စစ္မေသာက္ခ်င္ဘူးတ့ဲ
ဂ်ပန္႔ေခတ္ လူျဖစ္ရတဲ့သူေတြကေျပာတယ္
လူပုံမေပါက္ေတာ့ လူလို႔ကို က်ိန္ေျပာရတယ္တဲ့
လူမျမင္ဘူးေတာ့ လူၾကည့္ခ်င္ၾကသတ ့ဲ
ေကာင္းကင္.. ..ကြၽဲႀကီးေတြ
ေျမျပင္.....ေဘာင္းဘီဝတ္ ဘီလူးေတြ
ျမင္ ျမင္သမွ် ....သုသာန္
အသံမွန္သမွ် နားစြင့္လန႔္ႏိုး
ေလတိုးသံလား?
ေလးသံလား?
က်ီးလန္႔စာ စားခဲ့ရသတဲ့။

မၿငိမ္းေသးဘူး
မာယာျပာဖံုးထားသလိုမ်ဳိး

မၿငိမ္းေသးဘူး
အတၱဖြဲမီးလိုမ်ဳိး

မၿငိမ္းေသးဘူး
ေလာဘအတြင္း လိႈက္သလိုမ်ဳိး

မၿငိမ္းေသးဘူး
သံလြင္ခက္မပ် ံတတ္သလိုမ်ဳိ း

မၿငိမ္းေသးဘူး
ႏႈတ္ခမ္းလွ်ာသိမ္း ရမၼက္လိမ္းသလိုမ်ဳိး

မၿငိမ္းေသးဘူး
ပုထုဇႏၷနဲ႔
အႏုသယမျပတ္သလိုမ်ဳိး

မၿငိမ္းေသးဘူး
ပါးကြက္သားေတြ ေမတၱာ မပြားတတ္သလိုမ်ဳိး

မၿငိမ္းေသးဘူး.. ..
မၿငိမ္းေသးဘူး.. ...
Homeostasis နဲ႔ လူေတြျဖစ္ေနသမွ်
စစ္က မ်ဳိး႐ိုးလိုက္ေနဦးမယ္။


*ပုထုဇႏၷ= အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေသာတာပန္မျဖစ္ေသးေသာ ပုထုဇဥ္ဘ၀။
*အႏုသယ= အႏုသယကိေလသာ= အတြင္းထဲပုန္းေနတတ္ေသာ ကိေလသာ။
*Homeostasis = ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းရိွ ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ စနစ္။