ကာတြန္း ဘီရုမာ - ဥပေဒနဲ႔ အညီ အႏိုင္က်င့္ရက္ေလျခင္း


ကာတြန္း ဘီရုမာ - ဥပေဒနဲ႔ အညီ အႏိုင္က်င့္ရက္ေလျခင္း
(မိုးမခ) ဧျပီ ၆၊ ၂၀၁၆