ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ဦးထင္ေက်ာ္တိုု႔ အသီးသီး မဂၤလာသတင္းစကား ထုုတ္ျပန္


ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ဦးထင္ေက်ာ္တိုု႔ အသီးသီး မဂၤလာသတင္းစကား ထုုတ္ျပန္
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၁၆)