သားၾကီးေမာင္ေဇယ် - အသစ္မ်ားနဲ႕ က်ေနာ္သားၾကီးေမာင္ေဇယ် - အသစ္မ်ားနဲ႕ က်ေနာ္
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၁၆

ႏွစ္သစ္
အစိုးရသစ္
အေတြးသစ္
အျမင္သစ္
အခင္အက်င္း အသစ္
ငါကေတာ့ မ်က္ႏွာ မသစ္ရေသးဘူး။

သားႀကီးေမာင္ေဇယ် (၁၇-၄-၂၀၁၆)