ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - ငါတို႔ သၾကၤန္


ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - ငါတို႔ သၾကၤန္
(မိုးမခ) ဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၁၆