ေမာင္ရဲေႏြ ပလိပ္ - ဇာတိ

Paw Oo Thet


ေမာင္ရဲေႏြ ပလိပ္ - ဇာတိ
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၁၆


 • ရန္ကင္းေတာင္က လာတယ္
 • ပုသိမ္ႀကီးက လာတယ္
 • ေတာင္ၿမိဳ႕က လာတယ္
 • ၿမိဳ႕သစ္က လာတယ္
 • စက္မႈက လာတယ္
 • သင္ပန္းကုန္းက လာတယ္
 • ထြန္တုန္းက လာတယ္
 •  ျမရည္နႏၵာက လာတယ္
 •  ေအာင္ပင္လယ္က လာတယ္
 • … … … … … … … … … …  
 •  ေစ်းခ်ိဳေတာ္ကို ဝင္ၾက
 •  မဟာမုနိ ဖူးၾကတယ္။။