ကာတြန္း မိုးသြင္ - ပညာေပးကာလ တဲ့ ဟိတ္ကာတြန္း မိုးသြင္ - ပညာေပးကာလ တဲ့ ဟိတ္
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၁၆