ဒီလူည - ေနၾကာ

ဒီလူည - ေနၾကာ
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၃၊ ၂၀၁၆

ေနတာၾကာလာေတာ့
ေနတစင္းလို ပူေလာင္မႈေတြက ၾကာလာတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ဘယ္မွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနရမယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းလို႔ ရတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ဘယ္ေနရာမွာေနေန အစဥ္အၿမဲ ၾကာၾကာမေနႏိုင္ဘူးဆိုတာသိလာတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ေနထိုင္မႈစနစ္ေတြ အနည္ထိုင္ လာတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ေနစြမ္းအင္လည္းၾကာရင္ ကုန္ေတာ့မွာလားလို႔ သံသယဝင္မိတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ေနရင္းထိုင္ရင္း ၾကာပြတ္ေတြ ကိုယ့္အေပၚေရာက္လာတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းမႈက ေနရာကြက္ၾကား မိုးမိတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ဗန္ဂိုးရဲ႕ေနၾကာပန္းကိုခံစားၾကည့္ခ်င္လာတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ၾကာလာတာေတြကို မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ေျပာမိလာတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ၾကာမ်က္လံုးေတြၾကားထဲ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးေလးလို အေနခက္လာတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ၾကာဆူးေတြၾကားအသက္ ႐ႉတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္တတ္လာတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ဒီလိုၾကာမယ္မွန္းသိရင္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ရြာမွာပဲ
ရရာအလုပ္ကေလးနဲ႔ ဘဝဆိုတာကို ေက်ာသပ္မိမွာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့
ဒီမွာၾကာၾကာေနမွ အိမ္ကို ပို႔ႏိုင္မွာဆိုတဲ့ ေနႏိုင္သူႀကီးေတြကို နားလည္လာတာေပါ့

ေနတာၾကာလာေတာ့

ၾကာတတ္တာေတြ မၾကာတတ္ေအာင္ ညအိပ္ရာဝင္တိုင္း
ဘုရားမွန္မွန္ ရိွခိုးတတ္လာတာေပါ့ေလ။ ။

ဒီလူည