ေမာင္လူေရး - ဒီႏွစ္အတြက္ မဟာသၾကၤန္စာ

(ဘီရုုမာကာတြန္း ၂၀၁၁ တုုန္းက)
ေမာင္လူေရး - ဒီႏွစ္အတြက္ မဟာသၾကၤန္စာ
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၅၊ ၂၀၁၆

ေဇယ်တု အသြင္ကူးေျပာင္းေရး။ ။ အခ်င္းယူဇနာ ဘလာဘလာ လုံးဝန္းယူဇနာ ဘလာဘလာ၊ အတြင္းကားစစ္တပ္၊ အပကားအမတ္အတိၿပီးေသာ ႏိုင္က်ဥ္းတေထာင္ေဆာင္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္မင္းသည္ အစိမ္းျဖစ္ေသာ ဖြတ္ရာသီ ၾကံ႕နကၡတ္ ေရႊနဝင္းမွ အနီျဖစ္ေသာ အိုးေဝရာသီ ေဒါင္းနကၡတ္ စုနဝင္းထက္သို႔ တြက္စစ္ေကာဇာ ႏွစ္သခ်ၤာကား ၁၃၇၇-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆုပ္ ၉ ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ရက္၊ ဧပရယ္ဖူးေဒးေခၚ ေသာၾကာေန႔၊ အဆိုေတာ္ခရာ၊ ပန္းရဲ႕လမ္းအခ်ိန္၊ မင္းသားမင္းသမီးရာသီလဂ္၊ ဝန္ႀကီးရာသီစန္း၊ ခ႐ိုနီေဟာရပ္၊ ကာခ်ဳပ္ၾတင္း၊ သမတ ၃-သင္း၊ ၈၈နကၡတ္ ၂-လုံး၊ ထိုနာရီ၏မြန္းတည့္နကၡတ္ေသာ္ကား ဆယ္လီဘရစ္တီ၊ ဝါဏိဇၨက႐ိုဏ္းႏွင့္ယွဥ္လ်က္ ႏိုင္က်ဥ္းတေထာင္ေဆာင္ေသာစေနၿဂိဳဟ္မင္းသည္ သပိတ္ေရာင္အဆင္းႏွင့္တူေသာ အဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လ်က္ မာစီဒီးကိုစီး၍ လက္တဖက္ကား ဦးပိုင္ကိုကိုင္လ်က္ က်န္လက္တဖက္ကား ျပည္တြင္းစစ္ကိုပိုက္၍ ေထာင္မွသည္ နန္းေတာ္သို႔ ထက္ဝယ္ဖြဲ႔လ်က္ ဝင္၏။ ေကသရီေဒဝီနတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍ ေဒါင္းနတ္မင္း၏သား "ခၽြတ္ျခံဳက်" အမည္ရွိေသာ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ကမ္းသည္ရွိေသာ္ ႏိုဗယ္ေဒဝီနတ္သမီးကား ငို၍ လွမ္းလင့္၏။ အိုးေဝေဒဝီနတ္သမီးကား အနီျပင္အဆင္းကိုဝတ္ဆင္လ်က္ ေဒါင္းမင္းကို ေစာင့္လင့္၏။ ႏိုင္က်ဥ္းတံ့အ့ံ။ ႏိုင္က်ယ္ေကာင္းအ့ံ။ ၾကံ႕ ဖြတ္စေသာ အေျခ ၄-ခု အေသမ်ားအ့ံ။ ဘြဲ႔တုမုန္တိုင္းထန္အ့ံ။ ေဝဘန္ေထာက္ျပကာတြန္းဆရာ စာေရးဆရာ ႂကြတက္သူ မဘသ CSOs NGOsမ်ား ဒဏ္သင့္အ့ံ။ ဒီမိုကေရစီလိုလို ဟိုလိုကေရစီလိုလို ျဖစ္အ့ံ။ ခ႐ိုနီ ခ႐ိုျပာ ခ႐ိုဝါ ခ႐ိုစိမ္းတို႔ ႏြဲ႔တမ္းယိမ္းအ့ံ။ အႏုပညာရွင္မ်ား ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေျပာင္းအ့ံ။ အမွဴးအမတ္တို႔ စားပုံ ဖားပုံ ဝါးပုံ သြားပုံ ပို႔စ္တင္ပုံ ေျပာင္းအ့ံ။ အစာေရစာ အဆိပ္သင့္အ့ံ။ (ဤကား မဟာသၾကၤန္အက် အေဟာတည္း) တပါတီသၾကၤန္၊ စစ္တပ္သၾကၤန္၊ ပါတီစုံသၾကၤန္ဟု သၾကၤန္သုံးပါးတို႔တြင္ ပါတီစုံသၾကၤန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သၾကၤန္က်ၿပီးေနာက္ ၁၀-မိနစ္ေရာက္ေသာအခ်ိန္၌ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရာ၏။ သၾကၤန္က်သည့္အခ်ိန္တြင္ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ေၾကးနီမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား ေျမခံ၏။ သၾကၤန္က်သည့္ေန႔မွာ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးေန႔ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ရာ သၾကၤန္အက်ေျမခံ ဦးပိုင္ေန႔ဖြား သားသမီးႏွင့္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးေန႔ဖြား သားသမီးတို႔မွ ႂကြင္းက်န္ကုန္ေသာ ေန႔သားသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ေန႔အလိုက္ ဒုကၡအရပ္ကား လက္ဝဲရစ္အားျဖင့္ ေျမာက္အရပ္၊ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္သည္ ဒုကၡအရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ပန္းေတာင္းသားသမီး၊ လက္ပံတန္းသားသမီး ဖားကန္႔သားသမီး ႐ိုးမသားသမီး ေက်ာက္ျဖဴသားသမီး ဧရာဝတီသားသမီးတို႔သည္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္၊ ေျမာက္အရပ္တို႔သို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔နံ၏အျမစ္ျဖစ္ေသာ လက္ပေတာင္းကား ေၾကးစည္၊ လက္ပံတန္းကား ေဒါင္းေတာင္၊ ဖားကန္႔ကား ေက်ာက္ပုတီး၊ ႐ိုးမကား ကၽြန္းငုတ္တို၊ ေက်ာက္ျဖဴကား ဓာတ္ေငြ႕ ၁- လီတာ၊ ဧရာဝတီကား ေရစင္ ၂-လီတာတို႔ကို နင္းၾကမ္းျပဳ၍ မိမိတို႔နံ၏ အၫႊန္႔ပန္းျဖစ္ေသာ လက္ပေတာင္းကား မီးၫႊန္႔၊ လက္ပတန္းကား ေပၫႊန္႔၊ ဖားကန္႔ကား ခံၫႊန္႔၊ ႐ိုးမကား သစ္ရာေကာက္ၫႊန္႔၊ ေက်ာက္ျဖဴကား ေလာင္ပန္းၫႊန္႔၊ ဧရာဝတီကား ခမ္းေတာက္ၫႊန္႔တို႔ကို အသီးသီးေဆာင္လ်က္ ဥတိဘြား၊ ကုန္းကုန္း၊ ကြမ္ရင္၊ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ပြင့္ေသာဘုရား၊ သူရႆတီနတ္သမီး၊ ေတာေစာင့္နတ္၊ ေတာေစာင့္နတ္၊ ျမစ္ေစာင့္နတ္၊ ေျမဘုတ္ဘီလူးတို႔ကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး မိမိတို႔လိုရာဆႏၵကို ဆုေတာင္း၍ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရာသည္။ ဦးေခါင္းေဆးရေသာ အက်ိဳးကား။ ။ သကၤေႏၲ၊ သၾကၤန္ဟုေခၚဆိုအပ္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္မင္းသည္။ ပုဏၰေမ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂၅၅-ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃၅-ဦး ရသျဖင့္ အစိုးရျပည့္၍ ျခေသၤ့ရာသီ အဓမၼနဝင္းမွ ေဒါင္းရာသီဓမၼနဝင္းသို႔ ေျပာင္းခဲ့သည္ရွိေသာ္။ ဣဓ၊ ဤျမန္မာျပည္၌။ မာဏဝါ၊ မဲဆႏၵရွင္ဟုေခၚဆိုအပ္ကုန္ေသာ။ မႏုဇာ၊ အာဏာရွင္သားက်ေနေသာ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္။ သိရာ၊ ဦးေခါင္းေဆးကုန္ရာ၏။ ေတသံ၊ ထိုဦးေခါင္းေဆးကုန္ေသာသူတို႔အား။ ပဥၥဘာဂီ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ မဆလတပါတီ၊ နဝတ၊ နအဖ၊ ၾကံ႕ဖြတ္စစ္သုံးပိုင္းအစိုးရ ယင္းငါးဘဝကျဖစ္ကုန္ေသာ။ ေရာဂီ၊ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဘုန္း ေဖ်ာင္ ေဟာက္စား အႏိုင္က်င့္ အထက္ဖားေအာက္ဖိစသည့္အနာမ်ိဳးတို႔သည္။ ဝိနာေသယ်ဳံ၊ ကင္းေပ်ာက္ကုန္ရာ၏။ သုခဘာဂီ၊ ခ်မ္းသာျခင္း၏အဖို႔ျဖစ္ကုန္ေသာ။ သတသဟႆာနိ၊ တသိန္းေသာအက်ိဳးတို႔သည္။ ဘေဝယ်ဳံ၊ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။ သၾကၤန္အခါ ေရွာင္ၾကဥ္ရာကား မာတာျပည္သူ႔ အေမစုႏွင့္ သူ႔မတ္သူ႔ဝန္ အမြန္မြန္ကို ႏႈတ္ကၽြံလက္ေရာက္ သေဟာက္သဟင္ ေဖ့ဘြတ္တင္ျခင္းတည္း။ (ဤကား မဟာသၾကၤန္ အက်အလိုတည္း)
ေမာင္လူေရး